Selavi

Muzyka: Andrzej Gołda, Słowa: Aleksandra

Lot Sztos

Muzyka: Andrzej Gołda, Słowa: Aleksandra